Προσωπικό

Όνομα Τομέας Κατηγορία E-mail Tel
Aϊδαρίνης Ιωάνννης 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) aidarini@meng.auth.gr 2310996057
Αθανασάκης Δημήτριος 3. Βιομηχανική Διοίκηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) athandim@eng.auth.gr 2310996038
Αϊβαζίδου Ειρήνη 3. Βιομηχανική Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ aveirini@auth.gr 2310995896
Αλεξίου Δήμητρα ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) alexioud@meng.auth.gr 2310996032
Βλαχοκώστας Χρίστος 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) vlahoco@meng.auth.gr 2310994109
Γιαμά Ευφροσύνη 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) fgiama@meng.auth.gr 2310996153
Γκούλια-Μανιού Καλλιόπη 2. Ενεργειακός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) kgkoulia@meng.auth.gr 2310996002
Καλιδαρόπουλος Γεώργιος 1. Κατασκευαστικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ kalidaro@meng.auth.gr 2310996055
Καλογερίδης Κωνσταντίνος 1. Κατασκευαστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) kkalogeridis@meng.auth.gr
Καπετανοπούλου Παρασκευή 3. Βιομηχανική Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ vkapetan@meng.auth.gr 2310995914
Κατσαβούνης Στέφανος 3. Βιομηχανική Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Κίκας Νικόλαος 2. Ενεργειακός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ kikas@eng.auth.gr 2310996081
Κικίδης Παναγιώτης 2. Ενεργειακός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ pikikidis@otenet.gr 2310996220
Κούντη Δήμητρα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ dkounti@meng.auth.gr 2310996072
Μαλικουτσάκης Μιχαήλ 1. Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ mmalikou@meng.auth.gr 2310996420
Μαυρόπουλος Αζαρίας 1. Κατασκευαστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) azarias@meng.auth.gr 2310995892
Μπάρμπας Φώτιος 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) fotisb@meng.auth.gr 2310996045
Νατσιάβας Παναγιώτης 1. Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Νιτσοτόλη-Κουκουνάρη Αφέντω 2. Ενεργειακός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) afedo@meng.auth.gr 2310994190
Ντάσιος Αθανάσιος 1. Κατασκευαστικός ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) sdasios@auth.gr 2310996006
Ξυπολύτου Βασιλική ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) vassox@meng.auth.gr 2310996071
Οσσανλής Ιωάννης 1. Κατασκευαστικός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) iossanli@meng.auth.gr 2310996029
Παναγιώτου Περικλής 2. Ενεργειακός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ peripan@eng.auth.gr 2310996412
Παρασκευόπουλος Ηλίας 1. Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ eapcivil@gmail.com 2310994221
Πασπαλάς Κωνσταντίνος 2. Ενεργειακός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ paspalas@eng.auth.gr 2310996065
Περκουλίδης Γεώργιος 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) gperk@meng.auth.gr 2310996060
Πιστικόπουλος Παναγιώτης 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) pequod@auth.gr 2310995911
Πρινέας Χαράλαμπος 3. Βιομηχανική Διοίκηση ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) chprinea@meng.auth.gr 2310996018
Σισμανίδης Ιωάννης 1. Κατασκευαστικός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) sismanit@meng.auth.gr 2310996056
Σλίνη Θεοδώρα 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) thslini@meng.auth.gr 2310996139
Τσιάφης Χρίστος 1. Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Χριστοφορίδης Δημήτριος 2. Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) dchristoforidis@meng.auth.gr 2310996336