Προσωπικό

Όνομα Τομέας Κατηγορία E-mail Tel
Aϊδαρίνης Ιωάνννης Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) aidarini@meng.auth.gr 2310996057
Αθανασάκης Δημήτριος Βιομηχανική Διοίκηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) athandim@eng.auth.gr 2310996038
Αλεξίου Δήμητρα ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) alexioud@meng.auth.gr 2310996032
Βλαχοκώστας Χρίστος Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) vlahoco@meng.auth.gr 2310994109
Γιαμά Ευφροσύνη Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) fgiama@meng.auth.gr 2310996153
Γκούλια-Μανιού Καλλιόπη Ενεργειακός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2310996002
Γρηγοριάδου Μαριάνθη Κατασκευαστικός ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) marianti@meng.auth.gr 2310996026
Καλιδαρόπουλος Γεώργιος Κατασκευαστικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ kalidaro@meng.auth.gr 2310996055
Καλογερίδης Κωνσταντίνος Κατασκευαστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) kkalogeridis@meng.auth.gr
Καπετανοπούλου Παρασκευή Βιομηχανική Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ vkapetan@meng.auth.gr 2310995914
Κατσαβούνης Στέφανος Βιομηχανική Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Κίκας Νικόλαος Ενεργειακός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ kikas@eng.auth.gr 2310996081
Κικίδης Παναγιώτης Ενεργειακός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ pikikidis@otenet.gr 2310996220
Κούντη Δήμητρα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ dkounti@meng.auth.gr 2310996072
Μαλικουτσάκης Μιχαήλ Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2310996420
Μαυρόπουλος Αζαρίας Κατασκευαστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) azarias@meng.auth.gr 2310995892
Μερτζής Δημήτριος Ενεργειακός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2310996064
Μπάρμπας Φώτιος Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) fotisb@meng.auth.gr 2310996045
Νιτσοπούλου Κοραλία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ xenid@meng.auth.gr 2310996022
Νιτσοτόλη-Κουκουνάρη Αφέντω Ενεργειακός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) afedo@meng.auth.gr 2310994190
Ντάσιος Αθανάσιος Κατασκευαστικός ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) 2310996006
Ξυπολύτου Βασιλική ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) vassox@meng.auth.gr 2310996071
Οσσανλής Ιωάννης Κατασκευαστικός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) iossanli@meng.auth.gr 2310996029
Παναγιώτου Περικλής Ενεργειακός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ peripan@eng.auth.gr 2310996412
Παρασκευόπουλος Ηλίας Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ eapcivil@gmail.com 2310994221
Πασπαλάς Κωνσταντίνος Ενεργειακός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ paspalas@eng.auth.gr 2310996065
Περκουλίδης Γεώργιος Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) gperk@meng.auth.gr 2310996060
Πιστικόπουλος Παναγιώτης Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) pequod@auth.gr 2310995911
Πρινέας Χαράλαμπος Βιομηχανική Διοίκηση ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) chprinea@meng.auth.gr 2310996018
Σισμανίδης Ιωάννης Κατασκευαστικός ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) sismanit@meng.auth.gr 2310996056
Σλίνη Θεοδώρα Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) thslini@meng.auth.gr 2310996139
Χαραλάμπους Πασχάλης Κατασκευαστικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2310996016
Χριστοφορίδης Δημήτριος Ενεργειακός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) dchristoforidis@meng.auth.gr 2310996336