ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-21 Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ " -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιότητων Ακ. Έτους 2020-21 του Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχε ημερομηνία λήξης στις 17 Μαϊου 2020, παρατείνεται έως τις 21 Ιουνίου 2020.