Ημερομηνίες τελετών ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος θα πραγματοποιειθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ.

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, στις 10.00 π.μ., θα γίνει έκτακτη ορκωμοσία.

Σε περίπτωση συντρέχουν λόγοι για έκτακτη ορκωμοσία και αφού έχετε τελειώσει μρε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις (μαθήματα και διπλωματική εργασία), σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019.