Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών της Κατεύθυνσης Σπουδών Βιομηχανικής Διοίκησης θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15 στο σύνδεσμο

https://authgr.zoom.us/j/92483323549?pwd=NVRyUE15dStMWXdhSlZFQzJLSHZBZz09

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν προσκομίσει 4 αντίτυπα της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης μέχρι την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00. Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διπλωματικές εξετάσεις αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

                                                                                                                                                                                        

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Καθηγητής Πάτροκλος Γεωργιάδης