Υποδομές

Παρουσίαση Υποδομών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

https://drive.google.com/file/d/1SiG6jZSWMD01Km8hN0sah_tn2ctfxlCB/view?u...

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Το τμήμα καλύπτει τους  3 τελευταίους ορόφους (7ος, 8ος και 9ος) και μέρος του υπογείου του κτιρίου Δ, το πίσω τμήμα του 'Π" του κτιρίου Γ, και το κτίριο Ε14. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται σε ξεχωριστό κτίριο.

- H Γραμματεία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ, ενώ το Υπολογιστικό Κέντρο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Ε14.

- Τα Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Εργαλειομηχανών βρίσκονται στο κτίριο Γ. 

- Τα Εργαστήρια Μηχανικής Ρευστών, Μετάδοσης Θερμότητας και Συσκευών Διεργασιών, βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου Δ.