Σύμβουλοι Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει ως Συμβούλους των φοιτητών τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

1ο έτος

    Σκορδάρης Γεώργιος

    Ρόθος Βασίλειος

    Παρασκευοπούλου Ροδούλα

    Αναπλ. Καθηγητής

    Αναπλ. Καθηγητής

    Επικ. Καθηγήτρια

  2310 996027

  2310 994238

  2310 996028

  2ο έτος

    Σαμαράς Ζήσης

    Ταγαράς Γεώργιος

    Σαββαΐδης Γεώργιος

    Καθηγητής

    Καθηγητής 

    Καθηγητής

  2310 995870

  2310 996062

  2310 996005

 3ο έτος

    Μουσιόπουλος Νικόλαος

    Γεωργιάδης Πάτροκλος

    Ευσταθίου Κυριάκος

    Καθηγητής

    Καθηγητής

    Καθηγητής

  2310 996011

  2310 996046

  2310 996044

 4ο-5ο έτος 

    Κατασκευαστική Κατεύθυνση

    Νατσιάβας Σωτήριος

    Σαλπιστής Χρήστος

    Ενεργειακή Κατεύθυνση

    Κολτσάκης Γρηγόριος

    Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

    Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

    Βλάχος Δημήτριος

 

    Καθηγητής

    Επικ. Καθηγητής

 

    Καθηγητής

    Αναπλ. Καθηγητής

 

    Καθηγητής

 

  2310 996088

  2310 996070

 

  2310 995870

  2310 996003

 

  2310 995969