Σύμβουλοι Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει ως Συμβούλους των φοιτητών τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

1o έτος

Ρόθος Βασίλειος

Σκορδάρης Γεώργιος

Παρασκευοπούλου Ροδούλα

Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

Επικ. Καθηγήτρια

2310 994238

2310 996027

2310 996028

rothos@meng.auth.gr

skordaris@meng.auth.gr

paraskeu@meng.auth.gr

2ο έτος

 

Μανσούρ Γκαμπριέλ

Σαμαράς Ζήσης

Ταγαράς Γεώργιος

Υάκινθος Κυριάκος

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

2310 996345

2310 996014

2310 996062

2310 996411

mansour@meng.auth.gr

zisis@meng.auth.gr

tagaras@meng.auth.gr

kyak@meng.auth.gr

3ο έτος

 

Γεωργιάδης Πάτροκλος

Κολτσάκης Γρηγόριος

Μιχαηλίδης Αθανάσιος

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Παπαδόπουλος Αγις

Σεφερλής Παναγιώτης

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

2310 996046

2310 995870

2310 996073

2310 995891

2310 996015

2310 994229

geopat@meng.auth.gr

grigoris@meng.auth.gr

amih@meng.auth.gr

nmichail@eng.auth.gr

agis@meng.auth.gr

seferlis@meng.auth.gr

4ο-5ο έτος

  Κατασκευαστική Κατεύθυνση

Νατσιάβας Σωτήριος

Σαββαΐδης Γεώργιος

Στεργιούδη Φανή

  Ενεργειακή Κατεύθυνση

Κάλφας Ανέστης

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Τομπουλίδης Ανανίας

  Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

Βλάχος Δημήτριος

 

Καθηγητής

Καθηγητής

Επικ. Καθηγήτρια

 

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

 

Καθηγητής

 

2310 996088

2310 996005

2310 996035

 

2310 994166

2310 996003

2310 996025

2310 996068

 

2310 995969

 

natsiava@auth.gr

gsavaidis@meng.auth.gr

fstergio@meng.auth.gr

 

akalfas@meng.auth.gr

leon@meng.auth.gr

kpapakos@meng.auth.gr

ananiast@meng.auth.gr

 

vlachos1@meng.auth.gr