Στεγαστικό Επίδομα

Ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές.

1. Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές – ΦΕΚ 2993/31-8-2017

2. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα ακ. έτους 2016-2017 από 27 Σεπτεμβρίου ως 20 Οκτωβρίου 2017

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η οποία έληγε την 20η Οκτωβρίου 2017, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017. Δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση.

 

Πληροφορίες:
Ξυπολύτου Βασιλική