Διοίκηση

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

Η επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού αποτελεί μια συναρπαστική και δυναμική ειδικότητα της Μηχανικής που κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτών που τη μελετούν. Ασχολείται κυρίως με τη ροή και την κίνηση της ύλης και της ενέργειας. Διαχειρίζεται την ενέργεια για την παραγωγή ωφέλιμου έργου, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανές και μηχανισμούς που εκτελούν με ακρίβεια λεπτούς χειρισμούς και διαδικασίες, οργανώνει πολύπλοκα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής και κατασκευής για αποδοτική λειτουργία για κάθε επικρατούσα συνθήκη.

Ως φοιτήτρια/τητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ θα συμμετάσχετε σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έχει αφετηρία τη σύλληψη δημιουργικών ιδεών και καινοτόμων συνθέσεων που μέσω της εφαρμογής των βασικών αρχών και κανόνων των φυσικών επιστημών γίνονται έξυπνες μηχανές, εξειδικευμένα υλικά και παραγωγικά συστήματα που διευθύνονται και λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές επίδοσης και ασφάλειας.

Είμαστε όλοι περήφανοι για το υψηλό επίπεδο σπουδών του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών μας που οδηγεί σε ενιαίο πενταετή τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ. Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η πρωταρχική έμφαση στις θεμελιώδεις φυσικές επιστήμες που συνοδεύεται με την αναλυτική και σε βάθος μελέτη των αρχών της μηχανικής, της θερμοδυναμικής, της τεχνολογίας των υλικών, της μηχανικής των ρευστών, της μετάδοσης θερμότητας, των μηχανολογικών κατεργασιών, της επιχειρησιακής έρευνας. Στη συνέχεια δίνεται βαρύτητα στις σχεδιαστικές μεθοδολογίες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανολογικών κατασκευών μέσω της μελέτης των στοιχείων μηχανών, των ταλαντώσεων, των συσκευών διεργασιών, των εργομηχανών, του αυτόματου ελέγχου και της βιομηχανικής διοίκησης. Η επιλογή στοχευμένων εξειδικεύσεων προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις δίνουν την απαραίτητη εμβάθυνση, με επιστέγασμα την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία επιτρέπει τη μύηση της/του νέας/νέου μηχανικού στον κόσμο της έρευνας και της δημιουργικής σύνθεσης πρωτότυπων προϊόντων, υλικών, μεθόδων, μαθηματικών προτύπων, συστημάτων και κατασκευών που είναι λειτουργικά, αποδοτικά και γενικά καλύτερα.

Οι πολλαπλές συνεργασίες με ομοειδή τμήματα σε καταξιωμένα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε συνεργαζόμενο ίδρυμα σε άλλες χώρες στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες για ένα ή και δυο εξάμηνα με πλήρη αναγνώριση των σπουδών στα πλαίσια κυρίως του προγράμματος Erasmus+.

Το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό με απαράμιλλο ενθουσιασμό και αποδεδειγμένη αφοσίωση επιχειρεί να προσφέρει ένα ελεύθερο και φιλικό περιβάλλον διδασκαλίας όπου αναδεικνύονται τα ταλέντα και οι δεξιότητες των εκπαιδευόμενων μέσω διδακτικών μεθόδων που προάγουν τη συμμετοχή, την ομαδική προσπάθεια, προκαλούν την περιέργεια και την αέναη επιδίωξη της γνώσης.

Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε μαζί τους αυτό που σας ταιριάζει και σας συναρπάζει κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά όπως η σχεδίαση συστημάτων μετάδοσης ισχύος και η μελέτη αντοχής και κόπωσης αξόνων σε βαρέα οχήματα (Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού), η ανάπτυξη ευφυούς πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή προληπτικής συντήρησης και η χρήση δυναμικών προτύπων για την οργάνωση της παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον (Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκηση Επιχειρήσεων), η μελέτη της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχημάτων μέσω τεχνολογιών επεξεργασιών εκπομπών καυσαερίων (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής), ο αεροδυναμικός σχεδιασμός μη επανδρωμένων αεροχημάτων και ο ενεργειακός σχεδιασμός αεροπορικών κινητήρων (Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών), η μελέτη της κινηματικής και δυναμικής συμπεριφοράς σε βαρέα οχήματα και ο έλεγχος πτήσης αεροχημάτων και λειτουργίας διεργασιών (Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών), η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και συσκευών μέσω ανάπτυξης νέων αειφόρων υλικών και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών), η βελτιστοποίηση της λειτουργίας αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων (Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης), η εφαρμογή της μηχανολογίας στο σχεδιασμό εργαλειομηχανών αλλά και στην κατανόηση του μηχανισμού των Αντικυθήρων (Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας), η ανάπτυξη προηγμένων και σύγχρονων νανοϋλικών με στοχευμένες ιδιότητες (Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας), η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον με μαθηματικά πρότυπα (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής) και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων για την αποκρυπτογράφηση των φαινομένων στα φυσικά συστήματα (Ομάδα Περιβαλλοντικής Πληροφορικής).

Ειδικό παράγοντα της εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελεί η επιδίωξη της ανάπτυξης άριστου ήθους, υψηλής ευαισθησίας για θέματα που επηρεάζουν την κοινωνία και εμφύσησης αισθήματος σεβασμού της διαφορετικότητας των απόψεων, του συνανθρώπου και του κόσμου που μας περιβάλει στις/στους φοιτήτριές/τητές μας. Διότι οι αποφάσεις των μηχανικών στον επαγγελματικό χώρο θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Διότι οι μηχανικοί θα πρέπει να θέσουν τα όρια και τις προδιαγραφές για αειφόρο ανάπτυξη και νέες προοπτικές.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι:

• Σπουδάζετε σε ένα από τα καλύτερα και διεθνώς αναγνωρισμένα για την ποιότητα της εκπαίδευσής του Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών.

• Οδεύετε σε ένα επάγγελμα με τεράστιες προοπτικές.

Και να σας ενθαρρύνω να:

• Χαρείτε τη γνώση και να απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας!

• Σκεφτείτε χωρίς περιορισμούς και να στοχεύστε ψηλά!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αθανάσιος Μιχαηλίδης