Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων επήλθαν μεταβολές λόγω της επιβεβλημένης χρήσης του μικρού αμφιθεάτρου για το μάθημα της Ηλετροτεχνίας. Επήλθαν μεταβολές στα μαθήματα : Ηλεκτρονική, ΑΕ, ΔΣΠ, Λογισμός ΙΙ, ΜΣ ΙΙ τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη.