Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος

1

Ομότ. Καθ. Πετρόπουλος Πέτρος

(1973-1991)

-

2

Ομότ. Καθ. Σωτηρόπουλος Βλάσιος

(1974-1998)

2310 996081

3

Ομότ. Καθ. Ψωινός Δημήτριος

(1973-2000)

2310 996041

4

Ομότ. Καθ. Πάττας Κωνσταντίνος

(1973-2001)

2310 996031

5

Ομότ. Καθ. Μήτση Σεβαστή

(1981-2012)

2310 996043

6

Ομότ. Καθ. Γούλας Απόστολος

(1985-2014)

2310 996001

7

Ομότ. Καθ. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος

(1979-2015)

2310 996021

8

Ομότ. Καθ. Τσιάφης Ιωάννης (1994-2018) 2310 996034
9 Ομοτ. Καθ. Σκολιανός Στέφανος (1977-2019)

2310 996063

10 Ομοτ. Καθ. Ευσταθίου Κυριάκος (1982-2019) 2310 996044