Ακυρωση Τελετής Αποφοίτησης

Η προγραμματισμένη για αύριο 20.04.2021 τελετή αποφοίτησης αναβάλλεται. Λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης, δεν υπογράφηκαν ούτε απεστάλησαν τα αντίγραφα διπλώματος στους απόφοιτους.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Αθανάσιος Κ. Μιχαηλίδης