Πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής», κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP18456