Προηγούμενοι Πρόεδροι Τμήματος

Ακαδημαϊκό Έτος

Πρόεδρος

2015 – 2020

Σεφερλής Παναγιώτης

2013 – 2015

Ιακώβου Ελευθέριος

2011 – 2013

Κυριάκης Νικόλαος (λόγω θανάτου καθήκοντα Προέδρου άσκησε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Μιχαηλίδης Αθανάσιος από το Μάρτιο του 2013 μέχρι τη λήξη της θητείας του)

2009 – 2011

Σκολιανός Στέφανος

2007 – 2009

Σαμαράς Ζήσης

2003 – 2007

Μουσιόπουλος Νικόλαος

2001 – 2003

Τσιπάς Δημήτριος

1999 – 2001

Αθανασιάδης Γεώργιος

1997 – 1999

Μουσιόπουλος Νικόλαος

1995 – 1997

Γούλας Απόστολος

1993 – 1995

Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος

1991 – 1993

Σωτηρόπουλος Βλάσιος

1989 – 1991

Ψωϊνός Δημήτριος