Ενημερωτική εκδήλωση ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 23.02.2021 από 18:00 μέχρι 20:00.

Για να συμμετέχετε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 

https://authgr.zoom.us/j/91053945585?pwd=Y3piY2ZEb21GditFUFdjbDhUU3p1QT09

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης