ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην υπ’ αρ. 12/12.1.2021 συνεδρία της, ενέκρινε ομόφωνα τις αιτήσεις Μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Θεσσαλονίκη, 12-1-2021