Ανακοίνωση για το "European Master's Programme in Human Rights and Democratisation"

Αγαπητές/οί κυρίες/κύριοι,       

     Εκ μέρους της Έδρας UNESCO ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master's Programme in Human Rights and Democratisation", στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Παρακαλούμε να την προωθήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.

     Η Έδρα UNESCO ΑΠΘ σας εύχεται ευτυχισμένο το 2021 με υγεία και αισιοδοξία.
    
     Με εκτίμηση,
     από τη Γραμματεία της Έδρας UNESCO ΑΠΘ

-- 
Έδρα UNESCO
για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
τη Δημοκρατία και την Ειρήνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 48
541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & φαξ: +30 2310 995311, 997361
E-mail: unescochair_edu@auth.gr


UNESCO Chair
on Education for Human Rights,
Democracy and Peace
Aristotle University of Thessaloniki

Address: P.O. Box 48
541 24, Thessaloniki
Tel. & fax: +30 2310 995311, 997361
E-mail: unescochair_edu@auth.gr