Θέση εργασίας Μηχανολόγου Μηχανικού

Από εταιρεία Έρευνας, Αναλύσεων και Ποιοτικού Ελέγχου αναζητείται νέος/νέα  απόφοιτος του Τμήματός μας για εργασία σε αντικείμενα μηχανολόγου μηχανικού και ειδικότερα CAD, Design, 2d-3d, υλικά, κατασκευές. Οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν ένα βιογραφικό και αναλυτική βαθμολογία στο info@meng.auth.gr