ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι
- στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας

- μέχρι τυχόν αποστολής από το ΥΠΑΙΘ της εγκυκλίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, αυτά αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ (ενεργός σύνδεσμος και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών)

- θα ακολουθήσει μήνυμα από το ΚΗΔ σε ό,τι αφορά την πρόσβασή σας στις καταστάσεις επιτυχόντων (.pdf και .xls) και οδηγίες για τις δικές σας εν συνεχεία απαραίτητες ενέργειες.

 

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
FAX: +30-2310-995112
E-mail:dps@auth.gr