ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να αποφοιτήσουν το Νοέμβριο του 2020, να καταθέσουν μονο ηλεκτρονικά και σε word document, την αίτηση τους, το συμπληρωματικό έντυπο ορκωμοσίας και μια φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας στο e-mail: iossanli@meng.auth.gr.

Η αίτηση και το συμπληρωματικό έντυπο ορκωμοσίας βρίσκονται στο https://www.meng.auth.gr/el/pistopoiitika

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: έως την Τρίτη 20-10-2020.

Η ημερομηνία παραλαβής των πτυχίων των αποφοιτήσαντων φοιτητών θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σημείωση: Το αντίγραφο πτυχίου, το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και το παράρτημα διπλώματος εκδίδονται δωρεάν. Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ) χρειάζεται να κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς (αρ. λογ. 5272041780361) ποσό παραβόλου 6€ / ανά πιστοποιητικό ενώ για τη μεμβράνη του πτυχίου ποσό παραβόλου 32€. Τα διπλότυπα είσπραξης θα προσκομιστούν μαζί με την αίτηση ηλεκτρονικά στο παραπάνω e-mail.

Προσοχή: Το Παράρτημα διπλώματος εκδίδεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα αποκλειστικά μόνο μία φορά. Για οποιαδήποτε χρήση ο διπλωματούχος πρέπει να χρησιμοποιεί φωτοτυπίες.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ