Προκηρύξεις υποτροφιών με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ - 2020

Κοινοποιούμε τους σχετικούς συνδέσμους στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών:

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51740?ReturnToPage=1&PageSize=3

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51743?ReturnToPage=1&PageSize=3

 

Με εκτίμηση,

Λασκαροπούλου Δέσποινα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης, Παραγωγή Πρακτικών και

Διοικητικών Πράξεων

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

T.K. 546 36, Θεσσαλονίκη

t: 2310998428

f: 2310200392

e: a_transaction@rc.auth.gr

u: http://www.rc.auth.gr