Πρακτική Άσκηση 1ης περιόδου 2020-2021

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές  επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση την περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021, να στείλουν την προαίτηση ηλεκτρονικά, στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος καθ. Γκ. Μανσούρ από 1/10/2020 έως 12/10/2020.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση (από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Βιογραφικό σημείωμα

Τα δικαιολογητικά να σταλούν ηλεκτρονικά στον Κ. Μανσούρ (mansour@auth.gr) μέχρι 12/10/2020

Καθ. Γκ. Μανσούρ

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης