Έναρξη μαθημάτων

Ενήμερώνουμε τους φοιτητές ότι τα μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 εκτός από εκείνα που οι διδάσκοντες θα ενημερώσουν την ακριβή ημερομηνία της έναρξης.