Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 14-15 Οκτωβρίου 2020

Οι Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ. θα γίνουν στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2020. Τα Εργαστήρια Προετοιμασίας για τις Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας θα γίνουν στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2020.

Και οι δύο ανακοινώσεις βρίσκονται στον παρακάτω

https://career.auth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%...

Kατερίνα Κουϊμτζή

Σύμβουλος Πληροφόρησης,

Γραφείο Διασύνδεσης, A.Π.Θ.

phone: 2310 996644

email: akouimtz@auth.gr https://career.auth.gr/