Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας»

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Πέμπτη 24.09.2020.