Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου προκήρυξε τις παρακάτω αμειβόμενες θέσεις για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό αντικείμενο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς,

Δύο(2) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων νεοϊδρυθείσα έδρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chair) για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς (DHRLab) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (CUT) στον τομέα της Ψηφιακής Κληρονομιάς και Πολιτισμικής Πληροφορικής.

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 31/7/2020

Πληροφορίες:
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/eecei/job-vacancies/

Applications must be sent ONLY via email at: HRrecruits@cut.ac.cy with the subject:
“Application for ERA CHAIR - PhD fellow / ESR fellows – Department of Electrical and Computer Engineering and Informatics” no later than Friday 31st of July 2020, 12:00 (noon) which is the deadline for the submission of the applications.