Ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αρ. 17/14.7.2020 συνεδρία της αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, να αναθέσει σε μέλη ΕΔΙΠ, μέρος της διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων:

  1. Ατμοσφαιρική ρύπανση (κωδ.352), θερινού εξαμήνου
  2. Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (κωδ.320), χειμερινού εξαμήνου
  3. Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος-Αρχές Αειφορίας (κωδ.218), θερινού εξαμήνου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 22.7.2020, αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα και συνοπτικό Επιστημονικό Υπόμνημα.

Θεσσαλονίκη, 16.7.2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος