Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ''Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη'' στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ