ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να τελειώσουν τον Ιουλίο 2020, να καταθέσουν την αίτηση τους, το συμπληρωματικό έντυπο ορκωμοσίας, μια φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και το πρακτικό διπλωματικης (χωρίς τη βαθμολογία) μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: iossanli@meng.auth.gr. Η αίτηση και το συμπληρωματικό έντυπο ορκωμοσίας βρίσκονται στο https://www.meng.auth.gr/el/pistopoiitika

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: έως 10-7-2020.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένα Αρχεία: