Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2020 ανά εξάμηνο και ημερομηνία (τελευταία ενημέρωση 16/6/2020)