Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Μαρίνας Ρήγα

Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 θα λάβει χώρα η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Μαρίνας Ρήγα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, με θέμα: 

Information Technology and Computational Intelligence Methods for Participatory Environmental Sensing Applications 

Όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα κ. Κωνσταντίνο Καρατζά, Καθηγητή ΑΠΘ (email: kkara@auth.gr)