Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020

Αγαπητές φοιτήτριες. Αγαπητοί φοιτητές.

Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και ελπίζουμε στη γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα με υγεία για όλους και όλες. Κύριο μέλημα του Τμήματος είναι η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και η απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το διδακτικό προσωπικό καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ευχαριστούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος για την μεγάλη τους συμμετοχή στις εξ αποστάσεως διαλέξεις αλλά και για την υπομονή τους όταν υπήρχαν τεχνικά προβλήματα.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στη συνεδρίασή της με αριθμό 12-12-05-2020 αποφάσισε να γίνουν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ στην συνεδρίασή της με αριθμό 3023/8-5-2020. Οι εξετάσεις θα γίνουν από την 17η Ιουνίου μέχρι την 17η Ιουλίου (μικρή παράταση μπορεί να υπάρξει για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων). Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος (π.χ. προφορική, ηλεκτρονικό τεστ, εργασίες κλπ) θα εξειδικευθεί από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Επίσης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο θα μπορούν να εξετασθούν σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που χρωστούν είναι μικρότερος ή ίσος με πέντε.
• Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη διπλωματική τους εργασία τον Ιούνιο σύμφωνα με τη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή ή επιβλέπουσας Καθηγήτριας.
Οι εξετάσεις στην περίπτωση αυτή θα γίνουν από την 1η Ιουνίου μέχρι την 15η Ιουνίου, ο δε τρόπος θα εξειδικευτεί από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών