ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-21 Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ " -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιότητων Ακ. Έτους 2020-21 του Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχε ημερομηνία λήξης στις 17 Μαϊου 2020, παρατείνεται έως τις 21 Ιουνίου 2020.

Συνημμένα Αρχεία: