Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση (παράταση μέχρι 19/5/2020)

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 01/05/2020 μέχρι 19/05/2020.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση (έντυπο από την ιστοσελίδα του Τμήματος-Πρακτική Άσκηση)

2. Αναλυτική βαθμολογία

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Όλα τα έντυπα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Καθ. Γκ. Μανσούρ (mansour@eng.auth.gr)

Ευχαριστώ
Καθ. Γκαμπριέλ Μανσούρ
Διευθυντής Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
E.mail mansour@eng.auth.gr
Τηλ. +302310 996345