Αναπλήρωση μαθημάτων κατά την περίοδο διακοπών του Πάσχα

Με απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περίοδος των διακοπών του Πάσχα και συγκεκριμένα η Μ. Δευτέρα, η Μ. Τρίτη, η Μ. Τετάρτη, η Μ. Πέμπτη, καθώς και η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή της εβδομάδας της Διακαινησίμου, για την αναπλήρωση μαθημάτων με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ώρες διδασκαλίας που χάθηκαν λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ