Ανακοίνωση για το μάθημα "Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης"

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης» να πραγματοποιήσουν αυτο-εγγραφή στο elearning χρησιμοποιώντας ως κωδικό εγγραφής τον κωδικό του μαθήματος, ώστε ο διδάσκων κ. Κατσαβούνης να μπορεί να επικοινωνήσει με όλους τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και να ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία διδασκαλίας του μαθήματος εξ αποστάσεως.