Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοσίας Τσατσαρώνη