Αναγνώριση μαθημάτων

Οι φοιτητές που επιθυμούν να προβούν σε αναγνώριση μαθημάτων και να απαλλαγούν από την εξέτασή τους καλούνται να προσκομίσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με συνημμένη την αναλυτική τους βαθμολογία και την αντίστοιχη ύλη του μαθήματος.