ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβιβάζουμε Αναγγελία Διαγωνισμού - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020 για τις κατηγορίες Επιστημονικών και Διπλωματικών Εργασιών (Προπτυχιακές-Μεταπτυχιακές).