ΕΠΕΙΓΟΝ****ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ"***ΕΠΕΙΓΟΝ

Το θερινό εξάμηνο 2019 – 2020 θα διδαχθεί το μάθημα "ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ" του 10ου εξαμήνου του κύκλου εξειδίκευσης «Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών».

Τη Δευτέρα 17.02.2020 στην αίθουσα 561-562, 10:00 – 11:00 θα γίνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τον τρόπο εξέτασης.    

Από τη Γραμματεία του Τμήματος