Δηλώσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Τμήματος θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά και αυστηρά από την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Μετά το πέρας της προθεσμίας καμία εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος