Ακύρωση μαθήματος Χημείας - Παρασκευή 10/11/2019

Η διδασκαλία του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ» δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 11.10.2019.

Συνημμένα Αρχεία: