Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση

Η υποβολή των προαιτήσεων της Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου θα γίνει από 8/10 έως 25/10.

Παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (έντυπο από την ιστοσελίδα του Τμήματος-Πρακτική Άσκηση)
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Όλα τα έντυπα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Καθ. Γκ. Μανσούρ (mansour@eng.auth.gr)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Dr. Eng. Gabriel Mansour