Υπενθύμιση περιόδου καταχώρισης συνολικών καταλόγων διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_kataxwrisis_program_spoudwn_2019_2020.pdf), η καταληκτική προθεσμία για την καταχώριση των συνολικών καταλόγων διδακτικών συγγραμμάτων από τις Γραμματείες των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και των Προγραμμάτων των Α.Ε.Α. έχει οριστεί, κατόπιν παράτασης, η *Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019*.