**ΕΠΕΙΓΟΝ** Η εξέταση στο μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ θα γίνει κανονικά στις 6/9 στις 17:00

Η εξέταση στο μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ θα γίνει κανονικά την Παρασκευή 6/9 στις 17:00 (αίθουσα Γ).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος