Η διεύθυνση μας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη