Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος

1

Καθ. Wilfried König, RWΤΗ Aachen

(αναγόρευση το 1994)

2

Καθ. Ηans Kurt Tönshoff, Universität Hannover

(αναγόρευση το 1998)

3

Καθ. Sigmar Wittig, Universität Karlsruhe

(αναγόρευση το 1999)

4

Καθ. Brian Launder, Manchester University

(αναγόρευση το 2005)

5

Καθ. Fritz Klocke, RWΤΗ Aachen

(αναγόρευση το 2009)

6

Καθ. Chuanzeng Zhang, Siegen University

(αναγόρευση το 2017)

7

Καθ. Luk Van Wassenhove, INSEAD

(αναγόρευση το 2018)

8

Καθ. Δημήτριος Λαγούδας, Texas Α&Μ, HΠΑ

(αναγόρευση το 2018)

Φωτογραφίες: 
Καθ. Luk Van Wassenhove, Επίτιμος Διδάκτωρ
Καθ. Δημήτριος Λαγούδας, Επίτιμος Διδάκτωρ