Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

1

Καθ. Τζαβάρας Αλέξανδρος

(1974-1984)

2

Καθ. Γραικούσης Ροβέρτος-Γεράσιμος

(1973-1992)

3

Καθ. Αθανασιάδης Γεώργιος

(1984-2007)

4

Καθ. Κυριάκης Νικόλαος

(1977-2013)

5

Καθ. Τσιπάς Δημήτριος

(1989-2017)

6

Αν. Καθ. Σταπουντζής Ερρίκος

(1985-2000)

7

Αν. Καθ. Χριστοδούλου Νικόλαος

(2003-2004)

8

Επικ. Καθ. Καραχάλιου Χαρίκλεια

(1975-2010)

9

Επικ. Καθ. Σαραφιανός Νικόλαος

(1987-1999)

10

Επικ. Καθ. Σταματέλος Αναστάσιος

(1999-2000)

11

Επικ. Καθ. Σταύρου Σταύρος

(1982-2005)

12

Λέκτ. Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος

(1992-2016)