Διευθυντές Τομέων

Κατασκευαστικός Τομέας

Σκορδάρης Γεώργιος

Ενεργειακός Τομέας

Παπαδόπουλος Άγις

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

Γεωργιάδης Πάτροκλος