Διευθυντές Τομέων

Κατασκευαστικός Τομέας

Ανδρεάδης Γεώργιος

Ενεργειακός Τομέας

Μουσιόπουλος Νικόλαος

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

Ταγαράς Γεώργιος