Βιομηχανική Διοίκηση

Ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης είναι ένας από τους τρεις τομείς του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1973 ως "Έδρα Οργάνωσης Παραγωγής και Διοίκησης Επιχειρήσεων" και μετασχηματίστηκε το 1983 σε τομέα με τη σημερινή του μορφή. Κύριο αντικείμενο του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης είναι η εκπαίδευση των αυριανών μηχανικών και η έρευνα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης παραγωγικών συστημάτων. Ειδικότερα, ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης δραστηριοποιείται κυρίως στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • Οργάνωση Παραγωγής
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Συντήρηση και Αξιοπιστία
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Εφοδιαστικές Αλυσίδες Κλειστού Βρόγχου
 • Θαλάσσιες Μεταφορές/Διαχείριση Λιμένων
 • Προσομοίωση - Δυναμική Συστημάτων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομική Επιχειρήσεων και Οργανωτική
 • Έρευνα Αγοράς
 • Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
 • Χάραξη Δημόσιας Πολιτικής / Ρυθμιστικές Επεμβάσεις