Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών λειτουργεί από το 1997. Στεγάστηκε αρχικά σε πτέρυγα του Τμήματος της Αρχιτεκτονικής. Από το 2000  στεγαζόταν σε χώρο  88 τμ δίπλα από τη Γραμματεία του Τμήματος. Το Σεπτέμβριο του 2019 μεταφέρθηκε και πλέον συστεγάζεται με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο κτίριο Ε10. Διαθέτει πάνω από 9000 συγγράμματα που αφορούν την επιστημονική περιοχή των μηχανολόγων μηχανικών και γύρω στους 40 τίτλους επιστημονικών έντυπων περιοδικών, τα οποία στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε βιβλιοδετημένη μορφή, ενώ 20 από αυτά διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή. Στην βιβλιοθήκη του Τμήματος προστίθενται κάθε χρόνο γύρω στους 100 τίτλους βιβλίων, σύμφωνα με προτάσεις των μελών ΔΕΠ. Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται από την βιβλιοθήκη του Τμήματος, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος.

Την ευθύνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης την έχει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ενώ στην επιτροπή συμμετέχει και η βιβλιοθηκονόμος του Τμήματος.

Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την κοινότητα του τμήματος που την αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος, το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, καθώς και τους επισκέπτες  ερευνητές που απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της.

Συνεργάζεται με όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. καθώς και με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με στόχο τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Τμήματος.

Αποτελεί περιφερειακή βιβλιοθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και ακολουθεί τους Κανόνες Δανεισμού και το Ενιαίο Σύστημα Παραγγελιών Βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Προμηθεύεται τους τίτλους περιοδικών της από το

Τμήμα Περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης καθώς και σημαντικά έγγραφα που την αφορούν.

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μαρία Κωνσταντίνου 

Επικοινωνία:

Βιβλιοθήκη Μηχανολόγων Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη  54 124

Κτίριο Ε10 της Πολυτεχνικής Σχολής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 995428

Ιστοσελίδα: https://www.lib.auth.gr/el/b008

e-mail: lib@meng.auth.gr